Mojím cieľom je zostaviť vám "horský" program podľa vašich želaní a byť pri tom, keď sa Váš sen bude napĺňať!

UIAGM/IFMGA/IVBV je Medzinárodné združenie asociácií horských vodcov. Ide o jedinú medzinárodne akceptovanú organizáciu, ktorá legislatívne vymedzuje a usmerňuje horskú vodcovskú činnosť na medzinárodnej úrovni. Na území nášho štátu ju zastupuje NAHV SR.

Horský vodca je medzinárodným horským expertom, je kvalifikovaný a oprávnený sprevádzať klientov na akékoľvek vysokohorské, horolezecké, či lyžiarske túry vo všetkých horstvách sveta. Horský vodca je v horách istotou pre klienta, je pre neho učiteľom, spoločníkom a najbližším priateľom.

"Titul" horský vodca prináleží len tomu, kto je právoplatným držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydaného Medzinárodným združením asociácií horských vodcov UIAGM/IFMGA/IVBV!!!